ANNA LEWANDOWSKA - HEALTHY https://hpba.pl/en

healthy plan by ann - https://hpba.pl/en
Marka Foods by Ann powstała w 2016 roku. Celem mojej marki jest wskazanie właściwych nawyków żywieniowych oraz pokazanie, że produkt zdrowy nie musi się kojarzyć z wyrzeczeniem. Ponadto produkt sygnowany moim nazwiskiem jest synonimem najwyższej jakości. Foods by Ann JEST SYNONIMEM HOLISTYCZNEGO, ZDROWEGO PODEJŚCIA DO ŻYCIA.